WAGPOS-SAMANCOR-projek

Die samewerkingsooreenkoms tussen WAGPOS en SAMANCOR het ontstaan uit die nood wat bestaan vir gekwalifiseerde vakleerlinge en –manne. Die projek behels kortliks dat die myn ‘n leerder op skool identifiseer en op skool reeds begin oplei om ‘n vakleerling te wees.

Die leerder wat gekeur word, sal dan saam met sy/haar ouers, ‘n ooreenkoms met SAMANCOR-myne aangaan waarna die myn die leerder oplei. Indien die myn ‘n pos vir die gekwalifiseerde vakleerling het, sal hy/sy die pos aangebied word en die persoon sal dan twee jaar vir die myn moet terugwerk. Indien die myn nie so ‘n pos vakant het nie sal die myn die persoon vrystel sonder enige verpligtinge.

Die keuring vind gedurende gr. 10 plaas en die opleiding begin in Gr. 11. Die myn het hul eie opleidingsentrum by die skool ingerig waar die opleiding plaasvind. Dit geskied elke middag vanaf 14:00 tot 16:30(behalwe Vrydae) asook een week in elke vakansie(behalwe Desember). Opleiding word na die matriekjaar by die SAMANCOR-opleidingsentrum in Middelburg voortgesit (2.5 jaar). Akkommodasie, al die nodige toerusting(klere) en ‘n klein toelaag is ingesluit.

Die voorvereiste om deel van die program te word is Wiskunde of Tegniese Wiskunde en Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap. Daar is ‘n sub-minimum (40%) waar die leerder moet voldoen en die skool stuur elke kwartaal ‘n verslag aan SAMANCOR. Die leerder sal ook ‘n reeks psigometriese toetse en ‘n onderhoud ondergaan.

Dit is dan ook belangrik om daarop te let dat die myn ook meisies verwelkom.

Die vier vakleerlingskappe wat tans in groot aanvraag is:

SWEISWERK (Boilermaker)

  

PASSER (Fitter)

   

ELEKTRISIËN (Electrician)

  

DIESELWERKTUIGKUNDIGE (Diesel Mechanic)

 

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander