DIE HOËRSKOOL WAGPOS

VOORLOPIGE OPNAME T.O.V. TEGNIESE STUDIERIGTING

Vanaf 2016 word die TEGNIESE STUDIERIGTING deur nuwe regulasies vanaf die Departement Van Onderwys, beheer. Dit behels in kort dat ‘n leerder wat die Tegniese Studierigting wil volg, ‘n volledige Tegniese Studierigtingpakket moet neem. Die pakket sal soos volg daar uitsien:

VERPLIGTE VAKKE

  • AFRIKAANS HUISTAAL
  • ENGELS (EAT)
  • LEWENSORIËNTERING
  • WISKUNDE of TEGNIESE WISKUNDE
  • FISIESE WETENSKAP of TEGNIESE WETENSKAP
  • INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

 Die Tegniese studierigting bied ‘n keuse van drie Tegniese vakke waarvan ‘n leerder slegs een mag kies.  In elke vak is daar drie Spesialiseringsrigtings waarvan ‘n leerder een moet kies.  

 

KEUSEVAKKE

VAK SPESIALISERINGSRIGTING
ELEKTRIESE TEGNOLOGIE ELEKTRISIËNSWERK
ELEKTRISIËNSWERK
  ELEKTRONIES
  DIGITAAL
MEGANIESE TEGNOLOGIE 
PAS- EN DRAAIWERK
  MOTORWERKTUIGKUNDE
  SWEIS- EN METAALWERK
SIVIELE TEGNOLOGIE 
SIVIELE DIENSTE
  HOUTWERK
  KONSTRUKSIE

Leerders buite die Tegniese studierigting sal slegs toegelaat word om  IGO te neem uit die Tegniese groep vakke.

 

MEGANIESE TEGNOLOGIE

Meganies word op drie bene aangebied nl.

  1. PAS- EN DRAAIWERK
  2. MOTORWERKTUIGKUNDE
  3. SWEIS- EN METAALWERK

Met groot dank aan die leerder wat hier demonstreer hoe die Vertikale FREESmasjien werk.  Hy het my bewus gemaak van die VEREISTES  en VEILIGHEIDSMAATREËLS. Soos die dra van ’n veiligheidskerm, handskoene, oorpak ens. 

Kyk Video

   

 

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander