SIVIELE TEGNOLOGIE

Siviele tegnologie word op drie bene aangebied nl.        

SIVIELE TEGNOLOGIE

SIVIELE DIENSTE

KONSTRUKSIE

HOUTWERK

 

Onderwyser verantwoordelik vir Siviele tegnologie: Mnr Johan Enslin

Graad 10 – 12

    

Hierdie foto’s is van ons leerders se PAT – gr 12. Die driedimensionele taak plus skaaltekeninge van die model is die eindproduk. Leerders begin by die skaaltekening maw ontwerp watr deur die Dept voorgeskryf en vooorsien word. Alle goeie en suksesvolle idees begin by beplannning. Gr 10 – 11 word die basis geleer om te begin by skaaltekeninge en tot die uitwerk van material om sodoende hulle instaat te stel om in gr 12 “huis (skaalmodel)” te kan bou.

Hierdie rigting is die voorloper vir Konstruksiebestuur, Loodgieter, Siviele Ingenieur, Landmeters, Argitek ea wat in die Boubedryf is.
In gr 10 en 11 word daar houtwerkmodelle gemaak vir hul PAT.

   

VOORLOPIGE OPNAME T.O.V.  TEGNIESE STUDIERIGTING

Vanaf 2016 word die TEGNIESE STUDIERIGTING deur nuwe regulasies vanaf die Departement Van Onderwys, beheer.  Dit behels in kort dat ‘n leerder wat die Tegniese Studierigting wil volg, ‘n volledige Tegniese Studierigtingpakket moet neem.  Die pakket sal soos volg daar uitsien:

VERPLIGTE VAKKE

AFRIKAANS HUISTAAL

 

ENGELS (EAT)

 

LEWENSORIËNTERING

 

 

 

WISKUNDE                                                of       TEGNIESE WISKUNDE

FISIESE WETENSKAP                                of      TEGNIESE WETENSKAP

INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

 

 

 Die Tegniese studierigting bied ‘n keuse van drie Tegniese vakke waarvan ‘n leerder slegs een mag kies.  In elke vak is daar drie Spesialiseringsrigtings waarvan ‘n leerder een moet kies. 

VAK

SPESIALISERINGSRIGTING

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE

ELEKTRISIËNSWERK

ELEKTRONIES

DIGITAAL

MEGANIESE TEGNOLOGIE

PAS- EN DRAAIWERK

MOTORWERKTUIGKUNDE

SWEIS- EN METAALWERK

SIVIELE TEGNOLOGIE

SIVIELE DIENSTE

KONSTRUKSIE

HOUTWERK

                                                                               

Leerders buite die Tegniese studierigting sal slegs toegelaat word om  IGO te neem uit die Tegniese groep vakke.               

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander