Visie: Die Hoërskool Wagpos streef daarna om 'n Afrikaanse Hoërskool daar te stel wat:

  • die Akademiese vordering van leerders altyd voorop stel;
  • 'n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aanbied wat 'n leerder se hoërskool opvoeding sal afrond;
  • ons unieke, karakter in stand sal hou en beskerm;
  • poog om na die behoeftes van ons leerders en al ons ander belangegroepe om te sien;
  • gebalanseerde, gelukkige, suksesvolle en volwasse jongmense te help vorm wat 'n positiewe bydrae tot die breë gemeenskap sal kan maak.

 

 

Missie:

Ons streef daarna om kwaliteit onderrig te gee deur:

vir elke leerder die beste moontlike geleenthede te skep om binne sy/haar vermoë op

- Akademiese; en

- Sport en kulturele gebied te presteer.

opvoedende onderrig in Afrikaans aan elke leerder te verskaf, deur die volgende vyf studierigtings:

- Landbou en Natuurbewaringstudies

- Besigheid- en Bestuurstudies

- Vervaardiging, Ingenieurswese en Tegnologie

- Fisiese, Wiskundige, Rekenaar- en Lewensstudies

- Dienste

As Beheerliggaam, ouers, personeel en leerders aanvaar ons die volgende:

Die Hoërskool Wagpos is gegrond op 'n morele en etiese lewensbeskouing.

Geloofsvryheid word verseker.

  • Die gesin vorm dié primêre opvoedingsbasis van elke leerder. Daar word van ons leerders verwag om volwasse persone se gesag te erken en te aanvaar. Volwassenes sal daarna streef om elke leerder met respek, geduld en begrip te lei en te ondersteun.
  • Die goeie naam en belange van die skool is van groot belang. Daar word dus van leerders en personeel verwag om te alle tye, deur ons gedrag, optrede, taal en denke die goeie naam van die skool in ag te neem en te bevorder.
  • Die beginsel van vreedsame naasbestaan word erken. Leerders en opvoeders is in 'n vennootskap en daarom moet daar deurentyd gebou word aan wedersydse positiewe gesindhede.
  • Hoë standaarde is nie onderhandelbaar nie en moet behou en steeds verder verhoog word om sodoende 1 Junie 2006 te voldoen aan die behoeftes van ons leerders. 'n Positiewe en gesonde leerkultuur is dus van deurslaggewende belang.
  • Die beginsel van gebalanseerdheid word onderskryf en daarom streef elkeen daarna om dit uit te leef deur aan die grootste moontlike verskeidenheid aktiwiteite deel te neem en 'n bydrae te lewer.

 

 Skoollied

Ons is trots om jeug van WAGPOS te

wees

Klein in getal, maar groot van gees

Ons sal hoog die vaandel altyd dra

Oor die vlaktes van Suid-Afrika

Al is die stryd benard

ons sal moedhou en volhard

WAGPOS ONS WIL VOLHARD

 

Akademies, Landbou, Tegnies gerig

Eerlike werk is ons plig

Teen die hange van Magaliesberg

Bring ons offers wat ons skool van ons

verg

Volhard-dan bly steeds waak

Dis n skoon verhewe taak

 

WAGPOS ONS SAL VOLHARD (2x)

 

  Wapen en Simboliek

Son: Opkoms van ‘n nuwe dag

Ossewa: Kenteken van die Afrikaner

Bul: Veekunde afdeling 

Ploeg: Akkerbou afdeling

Volhard: Leuse 

Groen: Landelike omgewing

 

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander