Wagpos Beheerliggaam


  Voorsitter van die Beheerliggaam: Tommie de Lange
1928 – 2018 Hoërskool Wagpos, tradisie van Volhard

Sal ons voorvaders se harte nie warm klop as hulle na 87 jaar lees van Hoërskool Wagpos se tradisie wat nog steeds voortbestaan. Vandag bly dit vir geslagte steeds die nommer een keuse van onderrig en opvoeding om ons kinders voor te berei vir dit wat die lewe mag bied na skool.  Landbou-skole is yl gesaai in ons land en dit maak ons almal bewus van die stukkie goud wat ons moet oppas, koester en laat voortbestaan.  Vir ons glorieryke skool is dit belangrik dat die leerders en personeel, Wagpos se beeld sal uitleef.  

Dissipline is op almal se ranglys en dit gee die gemeenskap die gerusstelling dat Wagpos se waardes beskerm word. Ons is trots op ons onderwysers wat die skool en die leerders se belang vertroetel en die ekstra myl loop om die droom te verwesenlik. Ons glo aan deursigtigheid en ondersteun die hoof in sy belangrike taak.  Die oomblik as mens Wagpos se gronde betree is daar 'n ontdekking en 'n gevoel van omgee. Ons beskerm die infrastruktuur wat insluit die geboue, die lande, die opstalle en elke faset van die skool. Wagpos leer ons om lief te wees vir landbou, tegnies en akademies en so vorm elkeen samehorigheid.

Ons godsdiens en akademie is ons primêre doel en jaarliks vier Hoërskool Wagpos leerders se uitnemende prestasies. Wagpos se buitemuurse aktiwiteite is van hoogstaande gehalte en ons is trots om erkenning aan ons leerders te gee.  Die huidige Beheerliggaam streef daarna om in sy drie jaar termyn, die hoof by te staan asook elke onderwyser en leerder en voort te bou aan die skool se ryke geskiedenis.  Natuurlik is niks moontlik om te vermag of te bereik as ons nie die Hemelse Vader aan ons sy het nie.

 

Algemene Funksies:

Die volgende funksies is van toepassing op alle skole (artikels waarna verwys word is uit SASW):

 1. Die toelatingsbeleid van die skool word deur die beheerliggaam bepaal – artikel 5(5).
 2. Die beheerliggaam kan die taalbeleid van die skool bepaal – artikel 6(2).
 3. Godsdiensbeoefening kan by ’n skool gehou word ingevolge reëls wat deur die beheerliggaam uitgevaardig is – artikel 7. Meer hieroor in Nuusbrief 2/2003.
 4. Die beheerliggaam moet 'n gedragskode vir leerders aanvaar – artikel 8(1) en (3).
 5. Die beheerliggaam is bevoeg om 'n leerling te skors van bywoning van die skool – artikel 9(1).
 6. Die beheerliggaam moet ingevolge 'n Grondwet funksioneer – artikel 18(3), asook artikel 17(1) van die Maatreëls.
 7. Artikel 20(1) omskryf verskeie verdere funksies en bevoegdhede wat op alle beheerliggame van toepassing is:
 8. beste belange van die skool bevorder
 9. missiestelling van die skool ontwikkel
 10. prinsipaal en personeel ondersteun
 11. tye van die skooldag bepaal
 12. skool se eiendom beset en beheer
 13. vrywillige dienste aan die skool aanmoedig
 14. aanstelling van opvoeders en nie-opvoederpersoneel aanbeveel
 15. gebruik van die fasiliteite vir opvoedkundige doeleindes toelaat
 16. enige ander pligte in SASW vervat
 • Die beheerliggaam kan die redelike gebruik van die fasiliteite van die skool vir gemeenskaps-, sosiale en skoolfonds- insamelingsdoeleindes toelaat – artikel 20(2).
 • Die beheerliggaam kan by 'n vrywillige vereniging van beheerliggame aansluit – artikel 20(3).
 • Die beheerliggaam kan werknemers van die skool (opvoeders en nie-opvoeder¬personeel) aanstel – artikel 20(4) en (5)
 • Die beheerliggaam moet alle redelike maatreëls tref om die Staat se finansiële hulpbronne aan te vul – artikel 36.
 • Die beheerliggaam moet 'n skoolfonds instel en administreer – artikel 37(1), en 'n bankrekening open en in stand hou – artikel 37(3).
 • Die beheerliggaam moet elke jaar 'n begroting aan 'n ouervergadering voorlê vir goedkeuring – artikel 38.
 • Die beheerliggaam moet die besluit van die ouervergadering oor die begroting en die betaling van skoolgelde, in werking stel – artikel 39(3).
 • Die beheerliggaam kan die betaling van skoolgeld deur regsproses afdwing – artikel 41.

Toegewese Funksies:

Enige van die volgende bykomende funksies kan aan ’n beheerliggaam toegewys word, op aansoek deur die beheerliggaam of uit eie beweging deur die LUR vir Onderwys – artikel 21(1):

 • Instandhouding en verbetering van die skool se eiendom en die geboue en gronde deur die skool beset
 • Bepaling van die buitemuurse kurrikulum en vak-opsies ingevolge die kurrikulumbeleid
 • Aankoop van opvoedkundige materiaal
 • Betaling vir dienste aan die skool
 • Voorsiening van ’n ABET-sentrum
 • Ander funksies in terme van SASW

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander