Skoolgeld vir 2019

Skoolgeld is R18 260 vir die 2019 skooljaar. Indien die volle bedrag voor 28/02/2019 betaal word, kwalifiseer u vir 'n korting van R1 260. Die bedrag betaalbaar na korting sal dan R17 000 wees.

Koshuisgelde vir 2019

Koshuisgeld is R26 180 vir die 2019 skooljaar. Nuwe koshuisleerders moet 'n eenmalige breekskade deposito van R500 betaal. Daar is geen korting of vrystelling vir koshuisgelde beskikbaar nie.

Skool-en Koshuisgeld vir 2019

Gesamentlik is die skool-en koshuisgeld R44 440 vir die 2019 skooljaar. Skool-en koshuisgelde is streng vooruitbetaalbaar teen die 7de van elke maand.

Skool Bank besonderhede

Bank besonderhede : FNB, Brits 260 146, Tjekrek 620 595 35 991

Rekeningstate

Rekeningstate word kwartaalliks uitgestuur. Skool en koshuisgelde moet voor einde Oktober van elke jaar opbetaal wees.

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander