Skoolgeld betaalbaar per Jaar

Skoolgeld per jaar is R14 410 as die jaar vooruit betaal word verkry u 10% afslag, bedrag betaalbaar is dan R12 969.

Koshuisgelde betaalbaar per Jaar

Koshuis gelde per jaar is R21 670 as die jaar vooruit betaal word verkry u 10% afslag, bedrag betaalbaar is dan R19 503

Skool & koshuis Kwartaaliks

Gesamentlik: R 36 080 per jaar Maandeliks: R 3 280 oor 11 maande. Eenmalige betaling: Indien betaling voor 28 Februarie 2017 geskied word 10% korting toegestaan en beloop bedrag R32 472

Skool Bank besonderhede

Bank besonderhede : FNB, Brits 260 146, Tjekrek 620 595 35 991

Rekeningstate

Rekeningstate word kwartaalliks uitgestuur. Skool en koshuisgelde moet voor einde Oktober van elke jaar opbetaal wees.

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Sel: 071 657 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 16H00

Vrydag:  07H30 – 13H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H40

Vrydag:  07H10 – 13H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Elsie Muller 

 

Hierbegin

Maggie Swart 

0716572733 uitbreiding 232