Algemeen:

Indien hierdie kleredragreëls oortree word, is dit 'n oortreding van die skoolreëls. Leerders mag onder geen omstandighede rook, drank gebruik, ens. indien hy/sy is in skoolklere geklee is nie. Hierdie reël geld selfs indien 'n leerder by sy/haar ouers is. Leerders moet te alle tye netjies en ordentlik geklee wees, indien hy/sy skoolklere aanhet. Dit geld veral wanneer leerders in die dorp rondbeweeg, aangesien dit 'n bepaalde beeld uitstraal. Skooldrag moet ten volle gedra word. Geen ander klere mag saam met skooldrag gedra word nie. Wanneer 'n leerder in skooldrag geklee is, moet dit te alle tye netjies wees. Geen hemde wat uithang, afgesakte kouse, ens. sal geduld word nie. Sportdrag word duidelik omskryf en met leerders bespreek net voor die seisoen. Die leweransiers dra ook kennis van die toepaslike sportdrag. Daar bestaan drie amptelike leweransiers:


Die SKOOLREëLS VIR ALLE LEERDERS bevat ook die kleredragreëls, wees seker om dit af te laai en na te gaan.


Estetica:

Pienaarstraat 97 Brits - Tel:  (012) 252 1810 •


   Skool & Sport Drag beskikbaar by Estetica sien kaart vir aanwysings.

Seuns Skooldrag

Winter - (Gr 8 - 11):

Groen hemp Olyfgroen kort- of langbroek Grys kouse (met skoolkleurstrepie) Swart toerygskoene Groen skooltrui

Somer - Matriekdrag:

Wit kortmouhem Donkergroen langbroek Grys kouse Swart toerygskoene Groen skooltrui Groen kleurbaadjie Matriekbaadjie

Somer - (Gr 8 - 11):

Groen kortmouhemp Olyfgroen kortbroek Grys kouse (met skoolkleurstrepie) Swart toerygskoene Groen skooltrui Groen kleurbaadjie

Winter - Matriekdrag:

Wit hemp Donkergroen langbroek Grys kouse Swart toerygskoene Groen skooltrui Groen kleurbaadjie Matriekbaadjie

Meisies Skooldrag

Winter - (Gr 8 - 11):

Wit hemp Olyfgroen langbroek of groen romp Swart sykouse Swart skoene (toeryg- of bandjietipe) Groen skooltrui Groen kleurbaadjie

Somer - Matriekdrag:

Wit kortmoubloes Groen romp/rompbroekie Wit sokkies Swart skoene (toeryg- of bandtjietipe) Groen skooltrui Groen kleurbaadjie Matriekbaadjie

Somer - (Gr 8 - 11):

Wit kortmouhemp Groen romp/rompbroekie Wit sokkies Swart skoene (toeryg- of bandjietipe) Groen skooltrui Groen kleurbaadjie

Winter - Matriekdrag:

Wit hemp Donkergroen langbroek of groen romp Grys kouse by langbroek Sykouse (Blackmail) by romp Groen skooltrui Groen kleurbaadjie Matriekbaadjie

Swart toerygtipe. Geen uitspattighede of modegiere. Geen diksoolskoen of stewels. Seuns dra toerygtipe skoene. Geen tekkies. Meisies dra toeryg- of bandjietipe skoene.
Skoene

Skooldas: Groen met skoolwapen. Geleentheidsdas: Groen met skoolwapen en daaronder die span/groep se naam. Die jaartal kan onder die naam geplaas word. 'n Das word gedra by wintersdrag, wanneer openbare optrede dit verwag, of wanneer 'n groep vooraf so afspreek. Wanneer 'n hemp tot bo toegeknoop word, moet 'n das gedra word.
Das

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander