Alpha Wiskunde by Wagpos

 

Alpha Wiskunde by Wagpos
Wagpos bied reeds die vak aan vanaf Gr 10 deur tot einde gr. 12 Tans bied Me. Sandy van der Westhuizen en Me. C. Botha die vak aan en ons verwag om die vak nogsteeds by Wagpos in die toekoms aan te bied. Alle gr. 9 ouers neem asseblief
hiervan kennis, veral as u kind beplan om Wiskunde 1 op universiteitsvlak of Ingenieurswiskunde gaan neemna matriek.  Voor 2008 was daar 'n hoërgraad vak Addisionele Wiskunde wat leerlinge wat sterk in wiskunde was, as ekstra vak kon neem. Dit het hulle baie gehelp met universiteitswiskunde.  Met die instelling van die Uitkoms Gebaseerde Onderrig, was dit een van die vakke wat gestaak is. 'n Groep Wiskunde onderwysers, onder leiding van dr. Carel Kriek en mev Rika Grobler, het 'n vergadering gehou en besluit om met 'n soortgelyke vak voort te gaan:

 

Alpha Wiskunde is gebore. Die vak word nie deur die Departement van Onderwys erken nie. Maar so ook nie die privaatskole (IEB) se Gevorderde Wiskunde (Advanced Programme Mathematics) nie. Ook nie die vak "Ad Maths" nie.  Ons het in 2008 begin met 'n matriek groep van ongeveer 200. Tans is daar ongeveer 500 matrikulante wat die eindeksamen skryf. Hierdie eksamen word deur 'n ervare eksaminator, Grobler opgestel en deur dr. C Kriek gemodereer. Dit word deur 'n span nasieners, wat
deur die bestuur aangestel word, nagesien. Die leerders ontvang 'n sertifikaat daarvoor wat kan deel vorm van kandidate se CV.  Alhoewel Alpha Wiskunde nie deur die Departement van Onderwys erken word nie, weet die universiteite daarvan en hulle moedig leerders aan om die vak te neem. Die oorgrote meerderheid studente wat Wiskunde 1 slaag, het Alpha Wiskunde of Gevorderde Wiskunde (by privaatskole) as vak geneem. Dit maak die sprong tussen skool en universiteit baie kleiner, want dit berei leerlinge voor met die basiese kennis om die eerste paar maande te oorleef.

Hoe word Alpha Wiskunde aangebied:
Die vak word buite skoolure aangebied en leerlinge vergoed die onderwyser wat dit aanbied. Klasse begin normaalweg in graad 10 waar een uur klas per week is standaard is.  Gedurende graad 11 en graad 12 is die klasse minstens 1½ uur per week. Kontinue evaluering in die vorm van toetse en eksamens word deur die loop die jaar gedoen. Met uitsondering van die graad 12 eindeksamen is onderwysers hiervoor verantwoordelik. Aan die einde van graad 12 word 'n gemeenskaplike vraestel geskryf.
Navrae: Indien u meer inligting verlang aangaande die vak , is u welkom om Mnr. W.du Preez byWagpos : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te kontak of by navae te doen.

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander