Wat Landbou betref, bied die skool Akkerbou, Veekunde in die hoër graad sodat dit vir universiteitstoelating kwalifiseer en Plaaswerktuigkunde (Verwys na VAKKEUSE). Om die akademiese kennis met praktiese bedrewenheid te rugsteun, het die skool 'n plaas van 386 hektaar aan die voet van Langberg. Op hierdie plaas word kliphard gewerk want daar word nie net geboer om leerders aan die praktiese sy van boerdery bloot te stel nie, maar ook om die skool geldelik te onderhou.

 

Landbou Vakkeuses 

Kursusse

Die skool bied elke jaar 'n verskeidenheid kursusse waarvoor suksesvolle kandidate sertifikate ontvang wat hulle vir die res van hulle lewe goed te staan kan kom. Die kursusse sluit in kunsmatige inseminasie, dragtigheidsondersoeke, veeseleksie, melkstalhigiëne, trekkeroperateursopleiding en sweiswerk. Die sweiskursus word deur Afrox aangebied en leerders wat dit voltooi het kom spog graag na vakansies by die skool met die geld wat met sweiswerk verdien is!

Landbouleerder

Met die grondslag wat 'n landbouleerder by Wagpos ontvang, kan hy (of sedert 1993 sy) 'n boer, landboubeampte, navorser, ekonoom, veearts, veeartsenytegnoloog, landbou-ingenieur of ondernemer word. Die bestendige hoogtes wat oudskoliere van Wagpos bereik, kan toegeskryf word aan die uitstekende onderrig en uitmuntende opvoeding wat hulle in die geborgenheid van 'n vriendelike, plattelandse omgewing ontvang het.

Landbou Skool

Alhoewel die skool sy ontstaan 76 jaar gelede as landbouskool gehad het en steeds een van die mees prominente landbouskole in die land is, is dit ook 'n volwaardige akademiese en tegniese hoërskool. Maak nie saak watter rigting 'n leerder kies nie, nadat hy aan Wagpos gematrikuleer het is sy pad oop na enige loopbaan en enige tersiêre opleidingsinrigting.

Wagpos Yogurt

Wagpos se jongste wenprojek is 'n joghurtfabriek waar die skool al die melk van sy Frieskudde wat die koshuise nie koop nie gebruik om eetjoghurt, drinkjoghurt en joghurtysies te maak. In hierdie projek werk die Melkprodusente-organisasie saam met die skool. Leerders kan die joghurtkursus voltooi en as volwaardige joghurtmakers met sertifikaat en al kwalifiseer.

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander