Landboustudies

Landboubestuurspraktyk (Voorheen: Akkerbou en Veekunde) is ‘n studie van die verwantskappe tussen grond, plante en diere, asook ‘n studie van die produksie en prosessering van voedsel en ook ander landbou-aktiwiteite soos die ekonomiese, estetiese en kulturele waarde van alle natuurlike hulpbronne. Die landbouvakke naamlik Veekunde, Akkerbou en Toegepaste Landbouwetenskap gaan nou as een vak aangebied word. Die nuwe vak met al drie die ou vakke kry ‘n heel nuwe naam, naamlik LANDBOU BESTUURSPRAKTYK.

Die rede vir die naam is omdat baie van die vak prakties is wat slegs by skole met ‘n boerdery aangebied kan word. Leerders sal dus self verantwoordelik wees vir sekere bestuurspraktyke op die plaas. Die vak bestaan uit die volgende: Bestuursvaardighede, Entrepreneursvaardighede, Plantproduksie, Diereproduksie. Waarde toevoeging tot landbou produkte. Die volgende produksielyne sal in die vak ingesluit word: Dier & Plant Produksie: Melkboerdery, Beesboerdery, Kleinvee, Wildsboerdery, Volstruisboerdery, Perdestudies, Kleingrane, Vrugte, Hout, Blomme, Groente. Hidroponika. Die vak is ontwerp om leerders goeie praktiese agtergrond te gee en ook om die teorie en praktyk saam te voeg.

Dit sal ook leerders toerus met die nodige entrepreneursvaardighede en genoeg kennis verskaf vir verdere studies. Die verloop van die vak is as volg: In Graad 10 is die werk meer generies van aard. Leerareas word as algemeen aangebied, dit wil sê die werk is van toepassing in enige gebied. In Graad 11 word die verskillende produksierigtings behandel. Vier produksierigtings word aangebied, wat ‘n kombinasie van diere- en plantproduksierigtings is. In Graad 12 lê die klem op waardetoevoeging in die produksierigtings wat in Graad 11 behandel is.

Navrae

Kontak gerus die Hoërskool Wagpos vir meer inligting.

012 072 2733

ontvangs@wagposhs.co.za

© Die Hoërskool Wagpos. All rights reserved.