AKADEMIES

LANDBOU

TEGNIES

Hierdie jaar is Die Hoërskool Wagpos 95 jaar oud. Ons skool bied die geleentheid vir leerlinge om in drie verskillende studierigtings te studeer nl: Akademies, Landbou en Tegnies.

Verder bied ons ook ‘n wye verskeidenheid sportsoorte en kultuuraktiwiteite aan. Ons is ‘n waardegedrewe skool  wat die volgende waardes uitleef in ons alledaagse handel en wandel –  Trots – Lojaliteit – Integriteit – Respek.

Dit is dus geen wonder dat meer as 900 leerlinge jaarliks besluit om by Die Hoërskool Wagpos hul skoolloopbaan deur te bring.

Mnr. J. Nel (Waarnemende Hoof)

Wye Verskeidenheid Vakkeuses

CHRISTELIKE SKOOL

HOË Waardes

Koester leerders se uniekheid

Top onderwysers

Gees

13 + 1 =