DIE VOLGENDE TABELLE DUI DIE VAKKE AAN WAT IN 2021 BY WAGPOS AANGEBIED WORD. VANAF 2016 WORD DIE TEGNIESE STUDIERIGTING WEER AS ‘N PAKKET AANGEBIED. DIT IMPLISEER DAT DIE LEERDERS SLEGS EEN TEGNIESE VAK KAN NEEM EN DAN DIE ANDER SES VERPLIGTE VAKKE DAARMEE SAAM MOET NEEM. DIT IS DUS SINVOL OM DIE TEGNIESE STUDIERIGTING TE SKEI VAN DIE RES VAN DIE VAKKE, AANGESIEN DAAR MEER KEUSES EN VAKGROEPERINGE BY DIE ALGEMENE EN LANDBOU-STUDIERIGTINGS BESTAAN.

Tegniese Studierigting:

VERPLIGTE VAKKE: Afrikaans Huistaal, Engels (EAT), Lewensoriënteering, Wiskunde of Tegnies Wiskunde, Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap, Ingenieursgrafika en –Ontwerp keusevak.

DIE TEGNIESE STUDIERIGTING BIED ‘N KEUSE VAN DRIE TEGNIESE VAKKE WAARVAN ‘N LEERDER SLEGS EEN KIES. IN ELKE VAK IS DAAR 3 SPESIALISERINGSRIGTINGS WAARVAN ‘N LEERDER EEN MOET KIES. U MOET VERSTAAN DAT DIE SKOOL GERAT IS OM AL DIE VAKKE TE KAN AANBIED, MAAR DAT DIT AFHANG VAN DIE AANTAL LEERDERS WAT ‘N BEPAALDE VAK KIES.

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE

Elektrisiënswerk
Elektronies
Digitaal

MEGANIESE TEGNOLOGIE

Pas-en Draaiwwerk
Motorwerktuigkundige
Sweis- en Metaalwerk

SIVIELE TEGNOLOGIE

Konstruksie
Siviele Dienste
Houtbewerking

Algemeen en Landboustudierigting:

‘n Leerder moet sewe vakke neem, waarvan vier vakke die verpligte komponent uitmaak, terwyl die ander drie vakke uit enige van die ander groepe gekies kan word. Meer as een vak kan in een groep gekies word, maar ‘n leerder kan ook een vak uit drie groepe kies, maar binne die voorwaardes soos hieronder uiteengesit.

VERPLIGTE KOMPONENT: (Vier vakke) Afrikaans (Huistaal) Engels (Eerste Addisionele Taal) Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid Lewensoriëntering
KEUSEKOMPONENT (Leerder kies enige drie vakke uit enige van die groepe)

LANDBOUSTUDIES

Landboubestuurspraktyke
Landboutegnologie
Landbouwetenskap

VERVAARDIGING, INGENIEURSWESE EN TEGNOLOGIE

Ingenieursgrafika- en Ontwerp

FISIESE, WISKUNDIGE, REKENAAR- EN LEWENSSTUDIES

Rekenaartoepassingstegnologie
Inligtingstegnologie
Lewenswetenskappe
Fisiese Wetenskap

DIENSTE

Verbruikerstudie
Toerisme

BESIGHEID-, HANDEL- EN BESTUURSTUDIES

Rekeningkunde

Vir meer inligting rondom elke studierigting en vak, laai gerus die volledige vakkeuse dokument hier af.